رزومه

 

لیست رزومه فعالیت 

ردیف   عنوان پروژه  سال اجرا
1  استخر زمزم یزد  1387
2 آسایشگاه سالمندان تفت 1386 
3  بانک رفاه سیستان بلوچستان  1393
4  بانک صادرات خوزستان  1393
5  بانک مهر اقتصاد یزد  1387
6  بنیاد تعاون یزد  1385
7  بیمارستان شهید بهشتی کهگلویه و بویر احمد 1393
8 پادگان خاتمی یزد  1390 
9  پادگان ولیعصر اردکان  1386
10  ترمینال بزرگ ضبط پسته امین کرمان 1394
11  حوزه علمیه خواهران یزد  1393
12  حوزه علمیه لرستان 1394
13  دانشگاه پیام نور یزد  1388
14  دانشگاه یزد  1386
15  سازمان علوم پزشکی کهگلویه و بویر احمد  1393
16  سازمان نظام پزشکی یزد  1393
17  سازمان نوسازی مدارس فارس  1393
18  سازمان نوسازی مدارس گلستان  1393
19  سازمان نوسازی مدارس یزد  1387
20  سپاه الغدیر استان یزد  1385-1394
21  سنگبری پارس یزد   1386
22  شرکت الکترو پیمان گستر یزد  1386
23 شرکت الکترو هامان یزد  1392 
24  شرکت ایمن سازان کویر یزد  1388
25  شرکت پارس شمال تهران  1387-1388
26  شرکت تعاونی اسکان معین یزد  1387
27  شرکت توزیع برق گلستان 1393
28  شرکت توسعه مسکن کویر یزد  1387
29  شرکت شهرک های صنعتی یزد  1386
30  شرکت فرساد صنعت البرز تهران  1393
31  شهرداری کرمانشاه  1393
32  شهرداری یزد  1388
33  فرمانداری هرمزگان 1388
34 فرودگاه شهید صدوقی یزد 1392 
35  مجتمع اداری – تجاری ایمر گلستان 1394
36  مجتمع آپارتمانی 2000 واحدی اندیشه یزد  1387-1388
37  مجتمع آپارتمانی عقیق یزد 1389
38  مجتمع تجاری آنیک گلستان  1394
39  موسسه قرض الحسنه امام حسین فارس 1393
40  نمایندگی ایران خودرو یزد (جلیلی)  1385