رزومه کاری

 

 
                                                             لیست رزومه فعالیت

 

 

ردیف

عنوان پروژه

سال اجرا

1

استخر زمزم یزد

1387

2

آسایشگاه سالمندان تفت

1386

3

بانک رفاه سیستان بلوچستان

1393

4

بانک صادرات خوزستان

1393

5

بانک مهر اقتصاد یزد

1387

6

بنیاد تعاون یزد

1385

7

بیمارستان شهید بهشتی کهگلویه و بویر احمد

1393

8

پادگان خاتمی یزد

1390

9

پادگان ولیعصر اردکان

1386

10

ترمینال بزرگ ضبط پسته امین کرمان

1394

11

حوزه علمیه خواهران یزد

1393

12

حوزه علمیه لرستان

1394

13

دانشگاه پیام نور یزد

1388

14

دانشگاه یزد

1386

15

سازمان علوم پزشکی کهگلویه و بویر احمد

1393

16

سازمان نظام پزشکی یزد 

1393

17

سازمان نوسازی مدارس فارس

1393

18

سازمان نوسازی مدارس گلستان

1393

19

سازمان نوسازی مدارس یزد

1387

20

سپاه الغدیر استان یزد

1385-1394

21

سنگبری پارس یزد

1386

22

شرکت الکترو پیمان گستر یزد

1386

23

شرکت الکترو هامان یزد

1392

24

شرکت ایمن سازان کویر یزد

1388

25

شرکت پارس شمال تهران

1387-1388

26

شرکت تعاونی اسکان معین یزد

1387

27

شرکت توزیع برق گلستان

1393

28

شرکت توسعه مسکن کویر یزد

1387

29

شرکت شهرک های صنعتی یزد

1386

30

شرکت فرساد صنعت البرز تهران

1393

31

شهرداری کرمانشاه

1393

32

شهرداری یزد

1388

33

فرمانداری هرمزگان

1388

34

فرودگاه شهید صدوقی یزد

1392

35

مجتمع اداری – تجاری ایمر گلستان

1394

36

مجتمع آپارتمانی 2000 واحدی اندیشه یزد

1387-1388

37

مجتمع آپارتمانی عقیق یزد

1389

38

مجتمع تجاری آنیک گلستان

1394

39

موسسه قرض الحسنه امام حسین فارس

1393

40

نمایندگی ایران خودرو یزد (جلیلی)

1385