اداره آموزش و پرورش منطقه خواجه استان آذربايجان شرقی در نظر دارد به مناسبت سال جهانی نور و تاکيد بر اهميت نور و تکنولوژی های اپتيکی در زندگی و آينده ساکنان کره زمين، همايش دانش آموزی به همراه مسابقات مقاله نويسی، عکاسی و ساخت فيلم کوتاه علمی يک دقيقه ای را در سطح استان برگزار نمايد.
محورهای مقالات:
- اهميت نور و تکنولوژی های اپتيکی در زندگی و آينده ساکنان کره زمين
- تکنولوژی ها و کاربردهای جديد در زمينه نور
- ابن هيثم، پدر علم فيزيک نور
آخرين مهلت ارسال آثار:
18 آذرماه 1394
تاريخ برگزاری همايش :
دوشنبه 30 آذرماه 1394
مکان برگزاری:
خواجه، پژوهشسرای دانش آموزی ابوعلی سينا
حامی مالی:
موسسه طبيعت آسمان شب
جهت کسب اطلاعات بيشتر و اطلاع از شرايط و ضوابط ارسال آثار به وبلاگ همايش مراجعه نماييد.
http://khajeh-light2015.blogfa.com